Wniosek ubezpieczeniowy przystąpienia do ubezpieczenia OC FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH

Dane kontaktowe
*
/
Miejsce pracy
*
/
*
Wariant ubezpieczenia
Opcje dodatkowe
zwiększenie limitu ochrony prawnej do 30 000 PLN (wzrost składki o 5%)
Podsumowanie
0 PLN, suma ubezpieczenia: PLN.
Oświadczenia
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*pole wymagane